Dofinansowania dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON

Dofinansowania dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON
Fot. PFRON

Informujemy, iż osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się w bieżącym 2020 roku w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych MOPS w Krakowie
o wsparcie w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ośrodek posiada środki na przyznanie dofinansowań m.in. do:

- likwidacji barier w komunikowaniu się,

- likwidacji barier architektonicznych,

- likwidacji barier technicznych,

- sprzętu rehabilitacyjnego.

 

O dofinansowanie ze środków PFRON w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie mogą ubiegać się osoby zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem
o niepełnosprawności lub
orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem (np. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych może zostać przyznane osobie niepełnosprawnej nie częściej niż co 3 lata. 

 

Wnioski o dofinansowanie można składać na Dziennik Podawczy MOPS
ul. Józefińska 14 lub elektronicznie na skrzynkę do@mops.krakow.pl .

Formą przyznania dofinansowania jest umowa cywilnoprawna podpisana osobiście przez Wnioskodawcę tj. osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna.
W ramach w/w zadań dofinansowaniu nie podlegają sprzęty kupione przed zawarciem umowy z MOPS.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz