MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Schemat równoważnych orzeczeń o niepełnosprawności

SCHEMAT RÓWNOWAŻNYCH ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

dotyczy osób w wieku 16 lat i więcej

 

 

 

L.p.

 

RODZAJ ORZECZENIA

Orzeczenie o stopniu

niepełnosprawności

Orzeczenie o niezdolności

do pracy

Orzeczenie o grupie inwalidztwa

Orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym

Orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego

wydane przez

wojewódzki lub krajowy  zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności na podstawie przepisów obowiązujących  od  01.09.1997r.

miejski, powiatowy, wojewódzki zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności na podstawie przepisów  obowiązujących od 01.01.1999r.

lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – na podstawie przepisów obowiązujących od 01.09.1997r.

komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.09.1997r.

komisję lekarską podległą MON lub MSWiA- na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby

komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub lekarza rzeczoznawcę albo komisję lekarską Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -na podstawie przepisów obowiązujących od 01.09.1997r.

dotyczy tylko orzeczeń wydanych przed 01.01.1998r. – orzeczenie wydane po 01.01.1998r. nie jest podstawą do zaliczenia osoby, której orzeczenie dotyczy, do osób niepełnosprawnych

1.

znaczny stopień niepełnosprawności

orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej niezdolności do pracy w połączeniu z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

I grupa

inwalidzka

I grupa

inwalidzka

orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego

X

2.

umiarkowany stopień niepełnosprawności

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (bez orzekania o niezdolności do samodzielnej egzystencji)

II grupa

inwalidzka

II grupa

inwalidzka

X

X

3.

lekki stopień niepełnosprawności

orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy

III grupa

inwalidzka

III grupa

inwalidzka

orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (bez uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego)

orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2019-12-17
Data aktualizacji: 2020-01-09
Powrót