MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza osoby zainteresowane wolontariatem!

Osoby, które ukończyły 15 rok życia i chciałyby w ramach wolontariatu pomagać dzieciom, osobom z niepełnosprawnościami, starszym, samotnym, wspierać streetworkerów w pracy z osobami bezdomnymi oraz pomagać animatorom lokalnym Programów Aktywności Lokalnej realizowanych przez MOPS, mogą zgłaszać się do pracownika Działu Rewitalizacji Społecznej ds. wolontariatu Bereniki Błaszak - przyjmuje w siedzibie PAL - Kraków, ul. Ugorek 1 (wejście w połowie bloku, przy tunelu): pon. 15.00-18.00, wt. 17.00-19.00, pt. 17.00-19.00

lub pisząc zapytanie na adres e-mail: wolontariat@mops.krakow.pl; tel. 608 052 409.

Do czynności wykonywanych przez wolontariusza/kę pracującego z osobą starszą, z niepełnosprawnościami lub samotną należy m.in. dotrzymywanie jej towarzystwa poprzez odwiedziny, rozmowy, czytanie książek, prasy, wspólne wychodzenie na spacer, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zrobieniu zakupów czy wyjściu do lekarza.

W pracy z dziećmi w obszarze pomocy w nauce do czynności wolontariusza/ki należy: udzielanie korepetycji z wybranych przedmiotów z zakresu szkoły podstawowej/ gimnazjum, uczenie aktywnego i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i umiejętności dziecka. Spotkania odbywają się w miejscu zamieszkania osób zgłoszonych do objęcia wolontariatem co najmniej raz w tygodniu w wymiarze od 1-2 godzin.

Wolontariusz/ka przed rozpoczęciem działań uczestniczy w szkoleniach z zakresu: zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, struktury i działalności MOPS w Krakowie, zadań i obowiązków wolontariusza.

Pierwsze wejście wolontariusza/ki do rodziny, osoby starszej, samotnej czy z niepełnosprawnościami odbywa się w towarzystwie pracownika socjalnego właściwej Filii MOPS w Krakowie, od którego otrzymuje rzetelną informację na temat osoby/rodziny. Podczas realizacji wolontariatu, wolontariusz/ka współpracuje z pracownikiem socjalnym, który przedstawił osobę/rodzinę zgłoszoną do pomocy wolontaryjnej oraz z pracownikiem ds. wolontariatu w MOPS.

Z wolontariuszem/ką podpisywane jest porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych, zawierające szczegółowe informacje o uprawnieniach i zadaniach wolontariusza. Na czas realizacji zadań wolontariusz/ka jest objęty ubezpieczeniem OC i może otrzymywać zwrot biletów MPK za przejazd do miejsca świadczenia wolontariatu.

Osoby zainteresowane wolontariatem mogą również zgłaszać się do Klubu Wolontariusza UJ w Krakowie, ul. Gołębia 24, z którym pracownik ds. wolontariatu MOPS współpracuje przy rekrutacji osób chętnych do pracy wolontaryjnej (więcej informacji można uzyskać bezpośrednio na stronie Klubu Wolontariusza Uniwersytetu Jagiellońskiego http://www.wolontariat.uj.edu.pl/). Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragnie pomagać innym. Zapraszamy!

 

Druk zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich

Ankieta dla kandydatów na wolontariuszy

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2017-07-06
Data aktualizacji: 2023-03-07
Powrót