Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych w 2020 roku

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych w 2020 roku
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 1. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.
   
 2. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier technicznych winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.
   
 3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowane.
   
 4. Wysokość dofinansowania ustala się na poziomie do 95% kosztu zakupu sprzętu służącego likwidacji barier technicznych,uwzględniając przy tym średnie ceny rynkowe, nie więcej jednak niż do 30 000 zł.
   
 5. Wnioski rozpatrywane są według oceny merytorycznej oraz kolejności ich składania.
   
 6. Dofinansowaniem w ramach likwidacji barier technicznych ze środków PFRON nie mogą zostać objęte sprzęty medyczne, sprzęty gospodarstwa domowego (AGD, RTV) oraz sprzęty wyposażenia mieszkań np. meble.
   
 7. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a Ośrodek na każdym etapie postępowania może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowej dokumentacji.
   
 8. Sprzęt objęty dofinansowaniem winien cechować się indywidualnym przeznaczeniem oraz być urządzeniem specjalistycznym tj. wspomagającym samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

wniosek tutaj

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz