Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w 2022 roku

 1. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności i jeśli ich miesięczny dochód na osobę nie przekracza odpowiednio kwot:
 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

       Przeciętne wynagrodzenie ustala się w oparciu o dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w każdym kwartale roku kalendarzowego.

       Wysokość dochodów oblicza się w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, biorąc pod   uwagę kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

 1. Dofinansowaniu podlegają sprzęty rehabilitacyjne, przy użyciu których osoba niepełnosprawna może prowadzić rehabilitację w warunkach domowych do wysokości 80% ich kosztu;
 2. Celem zabezpieczenia potrzeb jak największej grupy osób niepełnosprawnych, Ośrodek może ustalić wysokość dofinansowania do indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego na poziomie niższym niż 80%, uwzględniając przy tym średnie ceny rynkowe i bieżące możliwości finansowe Ośrodka;
 3. Dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego nie może wynosić więcej niż 5 000 zł;
 4. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednej osoby niepełnosprawnej w danym roku budżetowym wynosi 10 000 zł;
 5. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny tylko raz w roku;
 6. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie;
 7. W przypadku ograniczonych środków finansowych na realizację zadania Ośrodek może przyjąć hierarchię dotyczącą przyznawania dofinansowania biorąc pod uwagę  stopnie niepełnosprawności oraz rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego. 
 8. Dofinansowaniem w ramach zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON nie mogą zostać objęte sprzęty medyczne (np. urządzenie do drenażu limfatycznego, ssak medyczny, lampa Bioptron) lub służące do diagnozowania (np. stetoskop, ciśnieniomierz), a także urządzenia relaksacyjne (np. fotel geriatryczny, dyfuzor do aromaterapii, wanna lub panel z hydromasażem).

Wniosektutaj

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Szczypczyk-Ścisło
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2020-01-16
Data aktualizacji: 2022-01-03
Powrót