Kontakt rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacje o jednostce

Dyrektor: Witold Kramarz tel. 12 616 53 03

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych: Lidia Król tel. 12 616 53 05

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej:  Marzena Samek tel. 12 616 53 03

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej: Katarzyna Kadela tel. 12 616 53 05

 

 

Kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie:

Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Symbol: MOPS

Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Telefon: 12 616-54-27

Faks: +48 (12) 616-54-28

         +48 (12) 616-53-99

 

Informacja na temat pomocy realizowanej przez MOPS w Krakowie:

Punkt Informacyjny i dziennik podawczy (parter), ul. Józefińska 14, Kraków

tel.: 12 616 54 08, 12 616 54 27, 12 616 54 35,

 

e-mail: do@mops.krakow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

WWW: http://mops.krakow.pl/

REGON: 351505308, NIP: 677-17-34-298

 

Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Powrót