Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 47 pasujących obiektów:
Województwo małopolskie otrzyma jeszcze więcej środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie ponownego podziału środków finansowych Funduszu na 2019 rok. Na jej podstawie województwo małopolskie otrzyma dodatkowe 3 501 608,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 93 634 844,00 zł na 2019 rok.
3 stycznia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przyjął około 1800 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON. W związku z dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych świadczeniami PFRON, MOPS uruchomił w dniu 3 stycznia już o godzinie 7.00 11 stanowisk, w których przyjmowane były wnioski. Wszystkie osoby, które zgłosiły się tego dnia do MOPS z wnioskiem, zostały obsłużone.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że środki finansowe przekazywane Gminie Miejskiej Kraków przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które otrzyma MOPS będą mniejsze niż w roku poprzednim. Kwota przewidziana na realizacje zadań w 2011 r. dla wszystkich samorządów powiatowych jest o 13% niższa w porównaniu do roku bieżącego.
Jeszcze tylko do 30 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny Samorząd". Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Gmina Miejska Kraków przystąpiła do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program, w ramach którego finansową pomoc mogą uzyskać osoby niepełnosprawne pozbawione możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej w związku z epidemią koronawirusa.
Małopolski oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w ramach nowego programu poświęconego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe.
Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej pn. „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.
Do wtorku, 31 marca można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił 15. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka osób niepełnosprawnych”. Biorą w nim udział osoby korzystające z warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawni mieszkańcy domów pomocy społecznej. Niepełnosprawni artyści z Krakowa i Małopolski mogą składać prace do 8 września w małopolskim oddziale PFRON, który mieści się na ul. Na Zjeździe 11.