MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar B

Program „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar B

Obszar B – likwidacja bariery w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki temu obszarowi można uzyskać m.in. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, ponadto szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz pomoc w zakresie utrzymania sprawności technicznej ww. sprzętu.

Takie wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, posiadających dysfunkcję narządu wzroku, słuchu i ruchu (tylko znaczny, dysfunkcja obu kończyn górnych)

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

w trybie ciągłym w okresie naboru od 1 marca do 31 sierpnia 2024 r.

Formy wsparcia:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

- Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z  dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

- Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy ze środków PFRON w 2024 roku w ramach programu w Obszarze B wynosi:  

Zadanie 1

- dla osoby niewidomej ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 10 000 zł,
oraz: 16 500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26 500 zł),

- dla pozostałych adresatów w zadaniu: 10 000 zł.

Zadanie 2

dla osoby głuchoniewidomej: 4 400 zł,

dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu: 3 300 zł,

dla osób z dysfunkcją: narządu wzroku / narządu ruchu: 2 200 zł,

Zadanie 3:

- dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku: 10 000 zł,

Zadanie 4:

- dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy:
6 000 zł,

Zadanie 5:

- dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 1 650 zł.

Wymagany udział własny wnioskodawcy w ramach Obszaru B wynosi:
w Zadaniach 1, 3, 4  i  5  -  10% ceny brutto zakupu/usługi.

 Więcej informacji i szczegóły w karcie usługi MOPS 48

Jak załatwić sprawę- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK 

 

 

 

Link do filmu:

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2021-03-01
Data aktualizacji: 2024-02-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź