Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 13 pasujących obiektów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji programu dofinansowywanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD", którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje program „Aktywny samorząd", w ramach którego przyznawana jest pomoc dla osób niepełnosprawnych. Program finansowany jest ze środków PFRON, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje go po raz trzeci.
Od 1 sierpnia rozpoczyna się nabór wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Jeszcze tylko do 30 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny Samorząd". Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zachęca niepełnosprawnych studentów do wysyłania wniosków o pomoc w ramach programu „Aktywny Samorząd" za pośrednictwem poczty.
Podczas posiedzenia Komisji Rodziny radni wysłuchali informacji na temat programu „Aktywny Samorząd”. Program ten dofinansowywany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Program Aktywny Samorząd prowadzony jest w Krakowie od czterech lat. Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa zapoznali z jego realizacją.
Do wtorku, 31 marca można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej radni wysłuchali sprawozdania z działalności MOPS za rok 2013. Komisja zaopiniowała także jeden projekt uchwały.
O działaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jego najważniejszych zadaniach i osobach objętych pomocą radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa rozmawiali z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.