MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Turnusy rehabilitacyjne 2021

Zgodnie z §  14  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 15 maja 2021 r., warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Powyższy zapis dotyczy również opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

Podstawą wykonania testu diagnostycznego finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub skierowanie wydane po dokonaniu przez osobę niepełnosprawną zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej właściwego urzędu.

Informujemy, iż w zależności od sytuacji epidemicznej panującej w kraju w danym momencie, możliwe jest ponowne wyłączenie możliwości organizowania turnusów rehabilitacyjnych w 2021 roku. Ewentualna, ponowna decyzja co do zaprzestania realizacji turnusów rehabilitacyjnych, należy wyłącznie do organów administracji rządowej.

Uwaga!  Wykorzystanie przyznanego dofinansowania możliwe jest jedynie w terminach, w których brak jest ograniczeń dotyczących organizowania turnusów rehabilitacyjnych.

Wszelkie aktualizacje dotyczące możliwości korzystania ze wsparcia w formie turnusu rehabilitacyjnego będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie pod adresem https://mops.krakow.pl/,  w zakładce "PFRON – wsparcie dla niepełnosprawnych”.

Uprzejmie prosimy o monitorowanie zamieszczanych tam informacji.

 

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-zawieszono-do-5-czerwca-br./index.html

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2021-05-13
Data aktualizacji: 2021-05-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź