MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością– Moduł I

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie umowy podpisanej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON) realizuje wnioski w zakresie Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Program finansowany jest ze środków PFRON.

Adresatami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

  • ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  • posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania
    o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania
    o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Pomoc finansowa osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy udzielana jest w formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w limicie ceny NFZ w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wnioski przyjmowane są osobiście w trybie ciągłym nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Załączniki do usługi:
Pełna treść procedury
Pełna treść procedury_przetłumaczona
wniosek - Załacznik 1 do procedury MOPS- 71 pdf
oświadczenie - Załacznik 2 do procedury MOPS- 71

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2022-05-23
Data aktualizacji: 2022-05-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź