MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Spędź lato aktywnie!

Zaplanowane działania Działu Rewitalizacji Społecznej maj 2023. Działania kierowane są do wszystkich mieszkańców Krakowa bez względu na miejsce zamieszkania.

1.Program Aktywności Lokalnej „Ugorek” ul. Ugorek 1, Kraków, tel. 660-637-859     DZIELNICA NR III


poniedziałki, godz. 15.30-17.00 warsztaty z obsługi telefonów

poniedziałki, godz. 17.00-17.45 język angielski, poziom średniozaawansowany

poniedziałki, godz. 18.00-18.45 język angielski, poziom zaawansowany

środy, godz. 11.00-13.00 warsztaty z rękodzieła

czwartki, godz. 11.00 spotkanie „O języku”

czwartki, godz. 11.00-13.00 warsztaty zapamiętywania


2.Program Aktywności Lokalnej Na Skarpie
os. Na Skarpie 35 , tel. 780 511 836 DZIELNICA NR XVIII

poniedziałek - piątek, godz.10.00-13.00 zajęcia sportowe dla seniorów (tenis stołowy, bilard)

poniedziałki, godz. 16.30-17.30 zajęcia plastyczne dla dzieci polskich i ukraińskich

poniedziałki, godz. 17.45-18.45 zajęcia z robotyki dla dzieci polskich i ukraińskich

wtorki, czwartki, godz. 10.00-11.30, 12.00-13.30, 16.00-17.30 zajęcia z nauki języka polskiego

czwartki, godz. 17.30-20.30 gry planszowe dla młodzieży

2,16, 23,30 (piątki), godz. 11.00-13.00 zajęcia z rękodzieła dla dorosłych dla społeczności polsko-ukraińskiej

21 czerwca rejs statkiem do Tyńca  dla społeczności polsko- ukraińskiej

24 czerwca  sobota) wycieczka integracyjna do Kielc ( w tym zwiedzanie skansenu i Jaskini Raj) dla społeczności polsko- ukraińskiej

zajęcia muzyczne indywidualne - terminy ustalane na bieżąco
wyjścia do instytucji kultury  dla społeczności polsk-ukraińskiej - terminy ustalane na bieżąco
poradnictwo psychologiczne - terminy konsultacji indywidualnych ustalane są na bieżąco
spotkania indywidualne z animatorami w zależności od potrzeb

3.Program Aktywności Lokalnej „Na Olszy”
ul. Brogi 26, Kraków, tel. 780-511-835   DZIELNICA NR III

(zadanie realizowane we współpracy z UNICEF)

wtorki, godz. 11.30-12.30 zajęcia  relaksacyjno-integracyjne w ramach projektu „Kraków bez Granic”

wtorki, godz. 16.30-17.30 zajęcia z robotyki LEGO  
(zadanie realizowane we współpracy z  UNICEF)

wtorki, godz. 17.30-18.30 zajęcia kreatywne dla dzieci
(zadanie realizowane we współpracy z UNICEF)

środy, godz. 13.00-15.00 zajęcia „Zdrowy kręgosłup” w ramach projektu „Kraków bez granic”

środy, godz. 15.00-17.00  Klub Młodych

środy, godz. 15.30-16.30 konwersacje z j. hiszpańskiego

środy, godz.17.00-20.00 warsztaty teatralne dla młodzieży „Teatr ze społecznością”
1,15,29 czerwca (czwartki), godz. 9.15-11.15 Warsztaty rękodzieła (zadanie realizowane we współpracy z UNICEF)

2,16,23,30 czerwca (piątki), godz. 10.00-13.00 Warsztaty teatralne dla seniorów „Teatr ze społecznością”

5,19 czerwca ( poniedziałki), godz. 13.30-15.30 warsztaty ceramiczne

6 czerwca (wtorek), godz. 13.0-15.30 wyjście integracyjne do Muzeum Książąt Czartoryskich

17 czerwca (sobota), godz. 8.00-17.00 wycieczka integracyjna w ramach projektu „Kraków bez Granic” do Dobczyc

wyjście integracyjne do Muzeum Sztuki Japońskiej Mangha - termin do ustalenia

konsultacje logopedyczne, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami logopedii - terminy są ustalane według potrzeb

konsultacje psychologiczne - terminy będą ustalane według potrzeb

wolontariat na rzecz seniorów i niepełnosprawnych – zajęcia ogólnorozwojowe oraz usprawniające pamięć i koncentrację, robienie zakupów -terminy ustalane według potrzeb


4.Program Aktywności Lokalnej „Prokocim” – ul. Nad Potokiem 6/117
tel.780-511-837, 660 637 831 DZIELNICA  NR XII

poniedziałki, godz. 14-16.00 warsztaty z rękodzieła artystycznego dla dorosłych

poniedziałki, godz. 16.00-18.00 robotyka, warsztaty dla dzieci

środy, godz. 17.00-18.00 warsztaty manualne dla dzieci
30 czerwca (piątek), godz. 15.00-20.00 piknik rodzinny

Nordic Walking- spotkania w zależności od pogody i zebraniu grupy chętnych. Terminy do ustalenia


5. Program Aktywności Lokalnej „Na Żabińcu, ul. Konecznego 2/2u
tel. 695 802 278  DZIELNICA NR IV
poniedziałki i środy, godz. 16.00-17.30 kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy poziom poniedziałki i środy, godz. 16.00-17.30 kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy poziom A2/B1
wtorki i środy, godz. 14.00-15.30 kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy poziom A1
wtorki, godz. 16.00-18.00 warsztaty z rękodzieła dla dorosłych (PL/UKR)
środy, godz. 15.00-16.00 zajęcia kreatywne dla dzieci PL/UKR
środy, godz. 16.00-17.00 Lego robotyka dla dzieci (PL/UKR)
czwartki, godz. 15.00-16.00 Lego robotyka dla dzieci (PL/UKR)
piątki, godz. 10.00-14.00  spotkania brydżowe dla seniorów
3 czerwca ( sobota) wycieczka integracyjna do Dobczyc dla osób uczestniczących w projekcie „Kraków bez granic" w PAL Żabiniec (PL/UKR)
13,27 czerwca  (wtorki), godz. 11.00-14.00 dyżur psychologa - poradnictwo indywidualne
(po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 695 802 278)
17 czerwca (sobota), godz. 10.00 - 14.00 sąsiedzki piknik integracyjny „Powitanie Lata" (PL/UKR) (przy Szkole Podstawowej nr 119 ul. Czerwieńskiego 1 w Krakowie)

Działania całoroczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
1.    Miejska „Złota Rączka” ma na celu zapewnienie nieodpłatnej pomocy seniorom w drobnych, domowych  naprawach. Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, w pierwszej kolejności samotnych i niepełnosprawnych, prowadzących jednoosobowe gospodarstwo. Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, jak również nie pociągające za sobą dużych nakładów finansowych. Naprawy wykonywane są wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc. Jak uzyskać wsparcie w ramach programu? Wystarczy zadzwonić na numer 12 616 7814 i wskazać jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna.

2.    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje projekt pn. „MOC RELACJI – wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej”  w ramach Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Partnerami projektu są Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Krakowska Fundacja Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”, a jego realizacja została zaplanowana do 31 grudnia 2023 roku. W ramach projektu działa Centrum dla Rodzin, w którym można uzyskać pomoc w problemach relacyjnych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty pomocowej zapraszamy do Centrum dla Rodzin mieszącego się przy ul. Głowackiego 4/11-12 w Krakowie w godzinach otwarcia od poniedziałku do piątku (8:00 -20:00) lub kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 887 202 913..

3.    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” realizuje projekt pn. „Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie” finansowanego z Funduszu Małych Grantów  2, Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Celem projektu jest podniesienie wrażliwości oraz świadomości społecznej dotyczącej problemu przemocy wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, rozwój współpracy interdyscyplinarnej i integracja działań na poziomie lokalnym, zwiększenie skuteczność udzielanej pomocy oraz wsparcia.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-06-02
Data aktualizacji: 2023-06-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź