Nabór do projektu Bezpieczne WTZ

Nabór do projektu Bezpieczne WTZ
Fot. PFRON

Przypominamy, że do 31 sierpnia 2020 roku

  • podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej oraz
  • organizacje pozarządowe mające podpisane z PFRON umowy na realizację w 2020 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - kierunek pomocy 1 i 2

mogą składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanychw bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Jak złożyć wniosek?

Należy pobrać oraz wypełnić komputerowo wniosek i w wersji edytowalnej przesłać na adres: bezpieczne@pfron.org.pl pisząc w tytule wiadomości: WNIOSEK.

Dokumenty do pobrania na stronie:

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/warsztaty-terapii-zajeciowej-bezpieczne-w-trakcie-pandemii-sa-na-to-pieniadze-unijne/

pokaż metkę
Autor: PFRON
Osoba publikująca: Ewa Szczypczyk-Ścisło
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz