Nabór do projektu „W sile wieku 2”

Nabór do projektu „W sile wieku 2”
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie od dnia 1 lipca 2020 roku rozpoczął realizację Projektu „W sile wieku 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach Projektu zostanie uruchomiony Klub Samopomocy – Specjalistyczny, zapewniający 18 miejsc dla mieszkańców Krakowa powyżej 60 roku życia z chorobą Alzheimera, zespołami otępiennymi oraz po udarach.

Klub Samopomocy będzie funkcjonować w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 – 17:00 i zapewniać dzienną opiekę i wsparcie, w tym realizację usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, aktywizująco – usprawniających i wspomagających. Uczestnikom Klubu zostaną zapewnione dwa posiłki dziennie – w tym jeden ciepły, pomoc w podstawowych czynnościach, organizację czasu wolnego, wsparcie specjalistów oraz dowóz do i z Klubu. Projekt skierowany jest również do opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, dla których przewidziane jest wsparcie
w postaci informacji, edukacji i poradnictwa.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Aby zostać uczestnikiem Projektu należy złożyć wniosek zamieszczony na stronie internetowej Ośrodka wraz z zaświadczeniem lekarskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu (12) 356 49 81, (12) 356 49 82.

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/279319/karta

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz