Komunikat archiwalny

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych
Fot. Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych

Uprzejmie informujemy, że Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie z dniem 1 lipca 2019 r. uruchamia Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Serdecznie zapraszamy osoby niesamodzielne oraz ich opiekunów nieformalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i Gminy Wieliczka do skorzystania z oferty bezpłatnego wsparcia.

Dla opiekunów osób niesamodzielnych Centrum oferuje:

 • usługę menadżera opieki – polegającą na cyklicznych wizytach personelu medycznego (lekarza, pielęgniarek, psychologa, rehabilitantów, pracownika socjalnego i opiekunów) w miejscu świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną. Celem wizyt jest zapewnienie opiekunowi wsparcia merytorycznego ułatwiającego realizację opieki w środowisku domowym, a także kontrolowanie sytuacji na miejscu, służenie radą, instruktażem oraz informacją. Czas trwania usługi doradztwa ustalany jest indywidualnie, wg. potrzeb i stanu zdrowia osoby niesamodzielnej.
 • indywidualne szkolenia opiekuńcze – 6 godzinne szkolenia praktyczne prowadzone przez doświadczony personel Miejskiego Centrum Opieki, w tym: pielęgniarkę
  i rehabilitanta, realizowane w miejscu świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną (np. w domu osoby niesamodzielnej lub opiekuna). 
 • grupowe szkolenia opiekuńcze – 16 godzinne szkolenia odbywające się w siedzibie Miejskiego Centrum Opieki, prowadzone przez: psychologa, pielęgniarkę i rehabilitanta. Szkolenia obejmują szeroką tematykę z zakresu opieki nad osobą zależną, w tym m.in.: komunikowanie się z chorym, czynności pielęgnacyjno-higieniczne, przemieszczanie
  i sadzanie chorych, pierwsza pomoc, zasady profilaktyki powikłań związanych
  z długotrwałym unieruchomieniem oraz wiele innych.
 • udział w grupie wsparcia – cykliczne spotkania dla opiekunów prowadzone przez doświadczonego psychologa, mające na celu wsparcie i wymianę doświadczeń
  z osobami w podobnej sytuacji i roli życiowej.
 • usługę wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z doradztwem – asortyment wypożyczalni stanowią: laski typu trójnóg, laski typu czwórnóg, łóżka medyczne, materace przeciwodleżynowe, chodziki, balkoniki wysokie ze stabilizacją przedramion, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, rotory rehabilitacyjne, pionizatory statyczne, podnośniki. Sprzęt w ramach usługi jest bezpłatnie dowożony do domu osoby niesamodzielnej. Zapewniamy również doradztwo w zakresie jego wykorzystania, w formie instruktażu.

Centrum oferuje również wsparcie skierowane bezpośrednio do osób niesamodzielnych w postaci pobytu w Dziennej Placówce Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych, która zapewnia opiekę pielęgniarską, wsparcie psychologa, dietetyka, opiekuna, udział
w zajęciach terapeutycznych i fizjoterapię. Placówka specjalizuje się w opiece nad: osobami starszymi po udarach mózgu, które cierpią ma dysfunkcje ruchowe, osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera oraz osobami cierpiącymi na otępienie. Funkcjonuje przez 5 dni
w tygodniu, 8 godzin dziennie. Jednorazowo w placówce przebywać może 10 osób.

 

WSPARCIE JEST BEZPŁATNE dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych usług znajdują się na stronie internetowej Centrum pod adresem: https://mco.krakow.pl/o-projekcie/

Pierwszy nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest do 20 czerwca 2019 r. Po tej dacie nabór prowadzony będzie w sposób ciągły.  Wzory formularzy rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są pod adresem: https://mco.krakow.pl/formularze-zgloszeniowe/

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego biura projektu
z siedzibą
w Krakowie przy ul. Wielickiej 267, e-mail: mco@mco.krakow.pl, tel. (12) 44-67-500.

Oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej w postaci konsultacji osobistych w siedzibie Miejskiego Centrum Opieki lub telefonicznych pod numerem (12) 44-67-500.

Serdecznie zapraszamy!

Tagi: pomoc, seniorzy

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz