MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dzień otwarty w nowo wybudowanym domu pomocy społecznej w Krakowie

Gmina Miejska Kraków zakończyła budowę nowego domu pomocy społecznej przy ulicy Praskiej 27.  Obecnie trwa urządzanie terenów zielonych wokół obiektu. W nowoczesnej placówce docelowo ma zamieszkać 100 osób.  Koszty inwestycji to około 51 mln w tym 30 mln z Rządowego Funduszu Polski Ład.

20 marca, w dniu otwartym, można było zwiedzić najnowocześniejszy DPS w Krakowie. Z możliwości tej skorzystali m.in. przedstawiciele wielu miejskich jednostek działających w systemie pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej.  Gminę Miejską Kraków reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej – Andrzej Kulig. 

W Krakowie od wielu lat rozwijany jest system specjalistycznego wsparcia seniorów, zdywersyfikowany w zależności od indywidualnych potrzeb, sytuacji rodzinnej oraz sprawności psychofizycznej odbiorców. Krakowianom w wieku podeszłym oferowane jest różnorodne wsparcie i specjalistyczna pomoc w placówkach opieki całodobowej, dziennej oraz w miejscu zamieszkania.

Seniorom wymagającym kompleksowej, całodobowej opieki i pielęgnacji, krakowski system pomocy społecznej oferuje 1 149 miejsc w 9 domach pomocy społecznej przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Na tle innych metropolii Kraków dysponuje drugim po Łodzi najwyższym wskaźnikiem liczby miejsc w jednostkach tego typu.  Na jedno miejsce według danych za rok 2020 , przypadają 162 osoby w wieku poprodukcyjnym. Dla porównania:

  • w Łodzi wskaźnik ten wynosi 144,
  • we Wrocławiu 199 osób,
  • w Poznaniu 288,
  • w Warszawie 309,
  • w Gdańsku 357,
  • w Katowicach 419 osób.

Krakowskie domy pomocy społecznej są w sposób ciągły modernizowane i unowocześniane, w celu zapewnienia jak najwyższych standardów zarówno mieszkańcom, jak i personelowi opiekuńczemu. W latach 2016 – 2023 na inwestycje i remonty w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, Gmina Miejska Kraków przeznaczyła środki w łącznej wysokości prawie 70 mln zł.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2024-03-21
Data aktualizacji: 2024-04-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź