MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Obowiązki opiekuna tymczasowego - wytyczne MUW w Krakowie

Wytyczne Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Polityki Społecznej dotyczące obowiązków opiekuna tymczasowego/  Вказівки Управління Малопольського воєводства в Кракові, Департамент соціальної політики про виконання обов'язків тимчасового опікуна.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa małoletniego obywatela Ukrainy, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem opiekun tymczasowy. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ww. ustawy opiekun tymczasowy, o ile przy jego ustanowieniu nie określono inaczej zakresu jego praw i obowiązków, jest upoważniony do reprezentowania małoletniego oraz sprawowania pieczy nad jego osobą i majątkiem. Opiekun tymczasowy powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. W świetle przytoczonych przepisów oraz kierując się dobrem dziecka w przypadku wyjazdu opiekuna tymczasowego z dziećmi poza granice Rzeczypospolitej Polskiej opiekun tymczasowy powinien uzyskać zgodę sądu rodzinnego.

 

Відповідно до ст. 25 пп.1 закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території цієї держави неповнолітнього громадянина України, який перебуває на території Республіки Польщі без опіки відповідальних за нього

повнолітніх осіб, відповідно до закону, що діє у Республіці Польща, представляє та здійснює опіку над його особою та майном тимчасовий опікун.

Відповідно до ст. 25 пп. 2 вищезгаданого закону тимчасовий опікун, якщо при встановленні обсягу його прав і обов'язків не встановлено інше, є уповноваженим представляти неповнолітнього та здійснювати опіку над його особою та майном. Тимчасовий опікун повинен отримати згоду суду опіки у всіх важливих справах, що стосуються особи або майна

неповнолітнього. На підставі наведених норм та керуючись інтересами дитини у разі виїзду тимчасового опікуна з дітьми за кордон Республіки Польща, тимчасовий опікун повинен отримати згоду сімейного суду.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-01-23
Data aktualizacji: 2023-01-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź