Oferta pracy dla terapeuty w organizacji pozarządowej

Oferta pracy dla terapeuty w organizacji pozarządowej
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Krakowska Fundacja Hamlet poszukuje pracownika do ośrodka wsparcia.

Umowa o pracę w wymiarze 0,5 etatu, system dwuzmianowy. Zadania: organizacja zajęć dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagania: Ukończone studia II stopnia na kierunku praca socjalna, terapia zajęciowa, pedagogika resocjalizacyjna i udokumentowany co najmniej półroczny staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Znajomość pracy przy komputerze w zakresie niezbędnym do pracy biurowej. Sumienność, skrupulatność, otwarcie na pracę w zespole.Obywatelstwo polskie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

2. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy osoby zainteresowane o kontakt: tel.: 600994127 lub 12 4306831, lub wysłanie zgłoszenia mailem: hamlet@ceti.pl

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Szczypczyk-Ścisło
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz