Zakończono konsultację do diagnozy SRPS Krakowa na 2021-2030

Zakończono konsultację do diagnozy SRPS Krakowa na 2021-2030
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Od 29 czerwca do 17 lipca 2020 r. prowadzone były konsultacje na potrzeby opracowania diagnozy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021-2030.

Celem konsultacji było opracowanie kluczowych obszarów, które wymagają pogłębienia diagnozy, źródeł danych, z których można skorzystać prowadząc analizy diagnostyczne
w poszczególnych obszarach danych do diagnozy.

W ramach konsultacji zgłoszono 12 wniosków, uwag i opinii na potrzeby opracowania diagnozy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021-2030.

 

Podczas dyżurów telefonicznych ekspertów nie zgłoszono żadnych uwag.

 

Treść opinii, uwag, propozycji zmian oraz uzasadnienie można znaleźć TUTAJ

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz