Komunikat archiwalny

Zajęcia klubowe w WTZ

Zajęcia klubowe w WTZ
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, iż w dniu 20 grudnia 2019 roku Zarząd PFRON uchwalił wysokość miesięcznej stawki osobowej obowiązującej w programie „Zajęcia Klubowe w WTZ". W okresie realizacji programu od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku miesięczna stawka osobowa wynosi: 450 zł.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków do udziału w w/w Programie zgłosiły się dwa Warsztaty:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Królowej Jadwigi 81 prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes" os. Szkolne 35, który prowadzi Zajęcia Klubowe dla 6 osób: dla 1 osoby niepełnosprawnej, posiadającej ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która była uczestnikiem WTZ i opuściła go w związku z podjęciem zatrudnienia oraz dla 5 osób niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, znajdujących się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób oczekujących do WTZ których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Łanowej 43 prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43, który prowadzi Zajęcia Klubowe dla 4 osób niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, znajdujących się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób oczekujących, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ. Szczegółowe informacje dotyczące programu „Zajęcia klubowe w WTZ" dostępne są na stronie:

PFRON: www.pfron.org.pl (zakładka „O Funduszu" - Programy i zadania PFRON — Programy realizowane obecnie — Zajęcia klubowe w WTZ).

 

Tagi: święta, MOPS

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz także
Zobacz