Komunikat archiwalny

Dodatkowe środki PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

Dodatkowe środki PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
Fot. PFRON

17 października 2019 roku. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o zwiększeniu środków finansowych w 2019 roku na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Gmina Miejska Kraków otrzymała dodatkowo 799 890 zł w tym na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 168 900 zł oraz na wsparcie indywidualnych osób z niepełnosprawnością 630 990 zł.

W dniu 21 października 2019 roku  Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych zaopiniowała projekt Uchwały w sprawie podziału w/w środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Zaopiniowany projekt Uchwały został przyjęty przez  Radę Miasta Krakowa  w dniu 6.11.2019 roku. Po zatwierdzeniu przez Radę obowiązującego podziału dodatkowych środków PFRON na 2019 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może zabezpieczyć zgłaszane potrzeby osób z niepełnosprawnościami, które ubiegają się o dofinansowanie w bieżącym roku.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa dodatkowe środki zostały przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym przede wszystkim na wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz likwidację barier.

Warsztaty Terapii Zajęciowej otrzymały dodatkowo w 2019 roku po 300 zł na uczestnika. Biorąc pod uwagę liczbę 563 miejsc w Warsztatach na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na działalność WTZ PFRON przekazał Gminie kwotę 168 900 zł.

 

Środki PFRON dla GMK na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

 Całość w zł

 w tym:

 WTZ

 pozostałe zadania

Plan środków PFRON na 2019 rok przed zmianą

  17 538 783,00   

  10 019 148,00   

  7 519 635,00   

Plan środków PFRON na 2019 rok po zmianie

  18 338 673,00   

  10 188 048,00   

  8 150 625,00   

Dodatkowe środki na 2019 rok (wiadomość PFRON z dnia 17 października br.)

799 890,00

168 900,00

630 990,00

procentowe zwiększenie do planu przed zmianą

104,56%

101,69%

108,39%

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz także
Zobacz