Komunikat archiwalny

Wspólne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie

Wspólne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie w dniu 24 września 2019 r. spotkał się w pełnym składzie, czyli Zespół Strategiczny i 9 Zespołów ds. Działań Lokalnych, na wspólnym corocznym posiedzeniu Zespołu. Posiedzenie odbyło się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego. Podczas posiedzenia została podsumowana poprzednia trzyletnia kadencja Zespołu, która zakończyła się w czerwcu 2019r. W pozostałej części spotkanie było poświęcone pracy z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Uczestnicy spotkania wysłuchali trzech wystąpień:

 

  1.     Przedstawienie danych z realizacji procedury Niebieskie Karty z okresu 2016 – 2019, z uwzględnieniem realizacji procedury Niebieskie Karty w odniesieniu do osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.  Małgorzata Łyżwińska – Kustra, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  1.     Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Gminie Miejskiej Kraków, Małgorzata Smereka oraz Arkadiusz Kusztykiewicz, specjaliści prowadzący grupę korekcyjno-edukacyjną, Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  1.     Specyfika pracy członków grup roboczych z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na przykładzie działań podejmowanych przez pracownika socjalnego, Pani Katarzyna Śmietana, starszy pracownik socjalny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Tagi: przemoc, MOPS

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz