Nabór wniosków – Aktywny Samorząd Moduł II

Nabór wniosków – Aktywny Samorząd Moduł II
Fot. https://sow.pfron.org.pl

Informujemy o możliwości składania wniosków w Programie Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

W celu złożenia wniosku w SOW Moduł II do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, należy po wybraniu województwa małopolskiego w miejscu wyboru powiatu wskazać element: „Kraków - miasto na prawach powiatu”.

Wraz z wnioskiem w SOW należy wypełnić wymagane poniższe załączniki, po czym należy je dołączyć w formie skanu do wniosku w platformie SOW.

Wymagane załączniki:

Załącznik numer 1 – wnioskowana kwota pomocy na półrocze/semestr,

Załącznik numer 2 – oświadczenie Wnioskodawcy,

Załącznik numer 3 – oświadczenie o wysokości przeciętnych miesięcznych dochodów netto w gospodarstwie domowym (wraz z pouczeniem),

Załącznik numer 4 – klauzula informacyjna i zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych przez MOPS w Krakowie,

Załącznik numer 5 – zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON (pilotażowy program „Aktywny samorząd”),

Załącznik numer 6 - zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy dla potrzeb PFRON (pilotażowy program „Aktywny samorząd”),

Załącznik numer 7 – formy kształcenia i semestry, które zostały dofinansowane/zrefundowane ze środków PFRON,

Załącznik numer 8 – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W celu złożenia wniosku należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Profil zaufany można również założyć w wybranych serwisach bankowych.

Termin składania wniosków do dnia 10 października 2019 r. Po tym dniu nie będzie możliwości złożenia wniosku poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW).

Procedura MOPS 51 - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz także
Zobacz