MOPS w Krakowie nagrodzony w konkursie „Przeciw przemocy”

MOPS w Krakowie nagrodzony w konkursie „Przeciw przemocy”
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie został nagrodzony w konkursie „Przeciw przemocy” na najlepsze działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe z obszaru województwa małopolskiego.

Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie otrzymała nagrodę dla najlepszej gminy w województwie małopolskim w zakresie działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kapituła konkursu przyznając nagrodę w uzasadnieniu wskazała na szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym szczególnie do dzieci i seniorów, a także zastosowanie nowatorskich rozwiązań m. in. wykorzystanie narzędzi marketingowych do realizacji oddziaływań profilaktycznych.

Była to IX edycja konkursu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Nagrody dla MOPS w Krakowie oraz pozostałych laureatów konkursu zostały wręczone 26 września 2018 w trakcie konferencji pn. „Pomoc osobie stosującej przemoc – pomocą dla całej rodziny”.

Ponadto kapituła konkursu uhonorowała następujących uczestników konkursu:

Nagroda dla najlepszego powiatu:

Powiat Limanowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Uzasadnienie: za konsekwentne realizowanie szerokiego wachlarza działań skierowanego do różnych grup odbiorców, podejmowanie nowych inicjatyw, wykorzystanie forum publicznego jako interdyscyplinarnej płaszczyzny do wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk oraz zaangażowanie w realizowanie działań.

Wyróżnienia dla:

•    Powiatu:

Powiat chrzanowski / Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

Uzasadnienie: za uniwersalne i innowacyjne działania wzbogacające wsparcie oferowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, wszechstronność podejmowanych inicjatyw skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin, współpracę z wieloma instytucjami z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

•    Gminy:

Gmina Rzezawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Uzasadnienie: za wykorzystanie lokalnych zasobów instytucjonalnych do podejmowania szeroko zakrojonych oddziaływań profilaktycznych skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży narażonych na przemoc w rodzinie.

Dla Krakowa jest to już trzecia nagroda w powyższym konkursie, dwukrotnie zajęliśmy I miejsce: w 2012 i bieżącym roku oraz  wyróżnienie w tym samym konkursie w roku 2016.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz