MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w 2024 roku

  1. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności i jeśli ich miesięczny dochód na osobę nie przekracza odpowiednio kwot:
  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

       Przeciętne wynagrodzenie ustala się w oparciu o dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w każdym kwartale roku kalendarzowego.

       Wysokość dochodów oblicza się w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, biorąc pod  uwagę kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

  1. Dofinansowaniu podlegają sprzęty rehabilitacyjne, przy użyciu których osoba niepełnosprawna może prowadzić rehabilitację w warunkach domowych do wysokości 80% ich kosztu;
  2. Celem zabezpieczenia potrzeb jak największej grupy osób niepełnosprawnych, Ośrodek może ustalić wysokość dofinansowania do indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego na poziomie niższym niż 80%, uwzględniając przy tym średnie ceny rynkowe i bieżące możliwości finansowe Ośrodka;
  3. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednej osoby niepełnosprawnej w danym roku budżetowym wynosi 5 000 zł;
  4. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny tylko raz w roku;
  5. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie;
  6. W przypadku ograniczonych środków finansowych na realizację zadania Ośrodek może przyjąć hierarchię dotyczącą przyznawania dofinansowania biorąc pod uwagę  stopnie niepełnosprawności oraz rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego. 
  7. Dofinansowaniem w ramach zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON nie mogą zostać objęte sprzęty medyczne (np. urządzenie do drenażu limfatycznego, ssak medyczny, lampa Bioptron, SPEX - modułowy system do pozycjonowania pacjenta, elektrostymulator mięśni) lub służące do diagnozowania (np. stetoskop, ciśnieniomierz, pulsoksymetr), a także urządzenia relaksacyjne (np. fotel geriatryczny, dyfuzor do aromaterapii, wanna lub panel z hydromasażem) oraz urządzenia rekreacyjne (np. rower typu: tandem, trójkołowy, z napędem elektrycznym).

Wniosek tutaj

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2020-01-16
Data aktualizacji: 2024-01-08
Powrót