Kontakt rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dział Informacji i Obsługi ( ID 2 )

Adres: ul. Mazowiecka 4-6, 30-036 Kraków
E-MAIL id2@mops.krakow.pl
Symbol ID 2
Kierownik

Małgorzata Gil

Telefon
pok.10 (II piętro) +48 12 422 17 74 wew. 30
pok.7 (VI piętro) +48 12 422 17 74 wew. 14
pok.14 (II piętro) +48 12 422 17 74 wew. 10
pok. 3 (IV piętro) +48 12 632 00 22 wew. 41
pok. 4 (IV piętro) +48 12 632 00 22 wew. 43
pok. 15 (IV piętro) +48 12 632 00 22 wew. 27

Dział Informacji i Obsługi realizuje zadania w obszarach działania Filii Nr 6 oraz Filii Nr 7.

 

Dział Informacji i Obsługi realizuje następujące zadania w obszarze działania wymienionych wyżej komórek organizacyjnych w szczególności:

1) udzielanie klientom informacji w sprawach pomocy społecznej, oraz organizacji pracy MOPS, przyjmowanie wniosków PFRON;

2) przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do MOPS i kierowanie ich do właściwego Zespołu / Działu po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy;

3) wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym;

4) obsługa systemu informatycznego OU POMOST STD oraz innych systemów informatycznych niezbędnych do realizacji zadań;

5) prowadzenie obowiązujących rejestrów;

6) wydawanie i obsługa kart przepłaconych;

7) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty dla mieszkańców obszaru objętego działaniami Filii Nr 6 i Filii nr 7;

8) przygotowywanie i obsługa dokumentów księgowych dotyczących zadań realizowanych przez Filię Nr 6 i Filię nr 7:

9) prowadzenie bieżącej analizy wydatkowanych środków i przedstawianie analiz Kierownikowi Filii w szczególności w zakresie wykonania planów finansowych i rzeczowych, także na jego wniosek;

10) sporządzanie w terminie wymaganej sprawozdawczości (w tym monitoringu) z pracy Filii;

11) obsługa kancelaryjna Filii;

12) koordynacja obsługi Filii w zakresie spraw gospodarczych oraz personalnych w tym obsługa biletów komunikacji miejskiej dla celów służbowych;

13) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pomocy społecznej objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;

14) przygotowywanie i dostarczanie list do realizatorów świadczeń przyznanych w formie niepieniężnej.

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Powrót