Zostań rodziną zastępczą rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wsparcie dla rodzin niezawodowych

Wsparcie dla rodzin niezawodowych


Wsparcie merytoryczne


•    pomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
•    pomoc psychologiczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców  zastępczych, dzieci biologicznych rodziców zastępczych,
•    grupa wsparcia z elementami socjoterapii dla młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej,
•    warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
•    szkolenia dla nowo utworzonych rodzin zastępczych o tematyce prawnej i psychologicznej w zakresie pieczy zastępczej,
•    tematyczne szkolenia psychoedukacyjne dla rodzin zastępczych zgodnie z ich potrzebami,
•    organizacja czasu wolnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.


Wsparcie finansowe


•    świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości: 1 361,00 zł miesięcznie dla rodzin niezawodowych oraz 899,00 zł dla rodzin spokrewnionych;
•    dodatek w wysokości 274,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Powyższe świadczenia i dodatki przysługują rodzinie zastępczej, również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej  oraz uczy się.


Rodzina zastępcza może również otrzymać:
•    dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania,
•    świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
•    świadczenie na pokrycie  kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo,
•    środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego.
Rodziny mogą spotykać się podczas okolicznościowych imprez, organizowanych przez MOPS np. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Szczypczyk-Ścisło
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2017-07-07
Data aktualizacji: 2023-09-18
Powrót