Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 31 pasujących obiektów:
Dziś (czwartek, 31 marca) o godzinie 11.00, w Sali Lea UMK odbędzie się uroczyste spotkanie wszystkich krakowskich zawodowych rodzin zastępczych z okazji jubileuszu 10-lecia działalności w Krakowie.
POMOC. 10 lat temu powstały pierwsze w Krakowie zawodowe rodziny zastępcze. - Nie ma już domu dziecka, który przypominałby placówki sprzed lat - mówi Marta Chechelska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
6 zawodowych rodzin zastępczych zostało uhonorowanych odznaczeniami Honoris gratia. Prezydent Krakowa przyznał odznaki małżeństwom, które od 10 lat opiekują się dziećmi, w uznaniu dla ich poświęcenia, ciężkiej, codziennej pracy, wytrwałości, profesjonalizmu i miłości dla dzieci. 31 marca w magistracie spotkały się wszystkie krakowskie zawodowe rodziny zastępcze z okazji jubileuszu 10-lecia działalności w Krakowie.
W Krakowie są uruchamiane dwa nowe pogotowania rodzinne. Na razie będą się opiekować trójką dzieci. To kolejne zawodowe rodziny zastępcze, które będą opiekowały się małymi dziećmi, pozbawionymi opieki rodziców.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu pod nazwą Mowa – rozmowa - porozumienie. Jak żyć z nastolatkiem. MOPS otrzymał 55 000 zł dotacji na realizację projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pacy i Polityki Społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu pod nazwą Mowa – rozmowa - porozumienie. Jak żyć z nastolatkiem. MOPS otrzymał 55 000 zł dotacji na realizację projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pacy i Polityki Społecznej.
30 maja w Polsce świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To ważny dzień dla 547 rodzin zastępczych, które funkcjonują w Krakowie. To ważny dzień dla 685 dzieci, które teraz są w tych rodzinach. To również ważny dzień dla 11 rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się 85 dzieci.
30 maja w Polsce świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Krakowie to ważny dzień dla 671 dzieci, które wychowywane są w różnych formach pieczy zastępczej.
30 maja w Polsce obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Krakowie to ważny dzień dla 671 dzieci, które wychowywane są w różnych formach pieczy zastępczej.
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa zaopiniowała projekty nowych statutów trzynastu domów pomocy społecznej oraz projekt zmian w ubiegłorocznej uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.