Zostań rodziną zastępczą rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Jak zostać niezawodową rodziną zastępczą

Jak zostać niezawodową rodziną zastępczą


KROK PO KROKU

1. Zgłoś się do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS na wstępną rozmowę o warunkach i możliwościach zostania rodziną zastępczą – ul. Na Kozłówce 10.

2. Złóż pisemne podanie do Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS o zakwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

3. W miejscu Twojego zamieszkania koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i psycholog będą z Tobą rozmawiać i ustalać sytuację życiową: rodzinną, zawodową, zdrowotną, mieszkaniową oraz wstępnie, Twoje predyspozycji opiekuńczo-wychowawcze i motywacje dotyczące decyzji o rodzicielstwie zastępczym.

4. Przedkładasz koordynatorowi (w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Na Kozłówce 10), z którym już poznałeś się w swoim domu:

 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (od lekarza pierwszego kontaktu),
 • zaświadczenie o niekaralności (z sądu),
 • potwierdzenie zatrudnienia i wysokości dochodów (od pracodawcy).

5.Zostajesz zaproszony na badania psychologiczne i pedagogiczne, które określą Twoje predyspozycje do bycia rodzicem zastępczym.
6.W przypadku pozytywnej kwalifikacji, otrzymasz skierowanie na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą. 7.Szkolenie trwa 60 godzin w tym 10 godzin to praktyki w zawodowych rodzinach zastępczych. Zagadnienia omawiane podczas szkolenia to:

 • informacje prawne dotyczące rodzicielstwa zastępczego,
 • aspekty psychologiczne dotyczące dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej,
 • rola i funkcje rodzica zastępczego,
 • przygotowanie kandydatów na przyjęcie dziecka,
 • wpływ przyjęcia dziecka na Twoje życie i Twojej rodziny,
 • przyczyny umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych,
 • kontakty z rodziną biologiczną dziecka,
 • formy wsparcia rodzin zastępczych.

8.Po zakończeniu szkolenia zespół kwalifikacyjny składający się m.in. z kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa podejmuje decyzję o wydaniu (lub nie) zaświadczenia kwalifikacyjnego. Jeśli je otrzymasz, to oznacza, że możesz przyjąć dziecko pod swoją opiekę.
9.Po ustanowieniu rodziny zastępczej przez sąd, możesz wziąć dziecko do swojego domu.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2017-07-06
Data aktualizacji: 2022-10-26
Powrót