MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program „Samodzielność - Dostępność - Mobilność!” - Mieszkanie dla absolwenta

logo PFRON    flagi i godło

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ” – Mieszkanie dla absolwenta

DOFINANSOWANIE: 1 969 122,51 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 969 122,51

 

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Przedmiotem dofinansowania jest pokrycie kosztów wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego beneficjenta w celu zwiększenia jego niezależności oraz ułatwienia mu aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego jego indywidualne kryterium dostępności. Dofinansowanie obejmuje okres max. 36 miesięcy oraz koszty wynajmu i eksploatacji mieszkania.

W pierwszych 12 miesiącach dofinansowanie wynosi 100 %, od 13-24 miesiąca 70% a od 25-36 miesiąca 40% maksymalnej miesięcznej wysokości kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość miesięcznego dofinansowania do kosztu wynajmu lokalu mieszkalnego zależy od:

a) lokalizacji przedmiotu dofinansowania,

b) aktualnej wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m 2kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłoszonego przez BGK w programie „Mieszkanie na start” oraz

c) sposobu poruszania się beneficjenta: dla beneficjenta na wózku 38% kwoty w/w wskaźnika, dla beneficjenta bez wózka 28%.

 

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób

z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób
z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

  • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-05-15
Data aktualizacji: 2023-05-15
Powrót