MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

MOPS w liczbach

Lokalny Program Osłonowy


Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego


Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON


Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej


Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej


Ocena zasobów pomocy społecznej w Krakowie


 

Sprawozdania opisowe z działalności MOPS

Sprawozdania opisowe z działalności MOPS


 

  • Wybrane jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej oraz zatrudnienie w systemie pomocy społecznej:

MRiPS-06 za I-XII 2023

MRiPS-06 za I-XII 2023 - wersja edytowalna

MRiPS-06 za I-XII 2022

MRiPS-06 za I-XII 2021


  • Sprawozdania roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach:

MRiPS-03 za I-XII 2023

MRiPS-03 za I-XII 2023 - wersja edytowalna

MRiPS-03 za I-XII 2022

MRiPS-03 za I-XII 2021

MRPiPS-03 za I-XII 2020

MRPiPS-03 za I-XII 2019

MRPiPS-03 za I-XII 2018

MRPiPS-03 za I-XII 2017

MPiPS-03 za I-XII 2016

MPiPS-03 za I-XII 2015

MPiPS-03 za I-XII 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2017-07-20
Data aktualizacji: 2024-04-09
Powrót