MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Historia Domu - ŚDS "VITA"

„Nikt nie może być zostawiony sam sobie i sam dla siebie”.  Antoni Kępiński

Istotnym momentem w podejściu do osób z zaburzeniami psychicznymi był rok 1995, w którym weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. Dokument ten pozwolił budować dla osób z problemami zdrowia psychicznego system oparcia społecznego w środowisku ich zamieszkania.

Na kanwie tych przemian społecznych w grudniu 1997 r. powstał nasz Środowiskowy Dom Samopomocy „Vita” - skierowany do osób zmagającymi się z chorobami psychicznymi. Ośrodek założony jako zakład budżetowy, w 2000 r. został przekształcony w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Kraków.

Początkowo Dom obejmował wsparciem 40 osób. W chwili obecnej ośrodek przeznaczony jest dla ponad 100 osób chorujących psychicznie, w tym z zespołem otępiennym i chorobą Alzheimera, niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Wszyscy potrzebujący pomocy mogą w naszym Domu znaleźć zrozumienie i poczuć się bezpiecznie, licząc w każdej chwili na wsparcie pracowników należących do Zespołu Wspierająco-Aktywizującego.

W pierwszych latach działalności w oparciu o własne doświadczenia wypracowywano metody pracy z Uczestnikami zajęć, gdyż nie było w tym czasie aktów prawnych określających formy oddziaływań do stosowania w środowiskowych domach samopomocy. Dopiero 9 grudnia 2010 r. zostało wydane rozporządzenie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przedstawiające szczegółowo zasady funkcjonowania tego typu ośrodków oraz standardy świadczonych przez nie usług.

Terapia zajęciowa odbywa się m.in. w pracowni kulinarnej, witrażu, rękodzieła, plastycznej, komputerowej, ceramicznej oraz majsterkowicza. W ośrodku znajdują się również gabinety psychologiczne, salon, jadalnia oraz pomieszczenia przeznaczone dla klubowiczów, w których odbywają się różne dodatkowe zajęcia.

Uczestnicy w ramach prowadzonych terapii grupowych i indywidualnych zdobywają i  rozwijają umiejętności niezbędne do samodzielnego, aktywnego życia.

Pracownicy stale podnoszą swoje kompetencje i pracują nad warsztatem pracy aby udzielać Uczestnikom optymalnego wsparcia.

Przez ponad 20 lat funkcjonowania Domu wypracowano współpracę z różnymi instytucjami oraz organizacjami wspierającymi naszą działalność, m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Rozwoju Com-Com Zone, dzięki któremu Uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz korzystania z nowoczesnych form rekreacji, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie, różnymi instytucjami kultury, Filią nr 54 Nowohuckiej Biblioteki Publicznej, instytucjami kościelnymi, Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”, Przedszkolem nr 46, Radą Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa, a także poradniami zdrowia psychicznego, dziennymi oddziałami psychiatrycznymi oraz szpitalami psychiatrycznymi.

Przebywanie wśród osób, które mają podobne przeżycia i dzielenie się swoimi doświadczeniami jest ideą SAMOPOMOCY, realizowaną w ramach utworzonej grupy samopomocy i w toku codziennych zajęć. Poczucie wsparcia, bezpieczeństwa, zrozumienia i  wspólnoty dostarczają sił do radzenia sobie z sytuacją trudną, jaką jest choroba psychiczna.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-01-17
Data aktualizacji: 2024-05-22
Powrót