Przemoc w rodzinie

Zapraszamy na seminaria z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza na seminaria z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Seminaria są adresowane do pracowników pomocy społecznej, oświaty, policjantów, kuratorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników ochrony zdrowia zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności do członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz członków grup roboczych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

III EDYCJA KONKURSU „(prze)MOC W RODZINIE”

Zakończyła się  III EDYCJI KONKURSU „(prze)MOC W RODZINIE”, którego organizatorem jest Zespół ds. Działań Lokalnych  nr 4 działający w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w partnerstwie z Radą Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa.  

Zobacz