Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków zlokalizowanych jest 14 Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Są to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki dla osób z niepełnosprawnościami, świadczące rehabilitację społeczną i zawodową w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Rehabilitacja w Warsztacie prowadzona jest za pomocą różnych form i technik terapii w ramach istniejących w placówkach pracowni np. pracowni gospodarstwa domowego, pracowni krawieckiej, pracowni plastycznej, czy też pracowni komputerowej lub pracowni edukacyjnej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do WTZ musi posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a w nim wskazanie do rehabilitacji w formie warsztatu terapii zajęciowej.

Po zgłoszeniu się do Warsztatu kandydat na uczestnika WTZ, zostaje umieszczony na liście osób oczekujących do przyjęcia do WTZ.

Lp.

Adres Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz podmiot prowadzący

Wskazany symbol niepełnosprawności

Liczba miejsc w WTZ

Strona internetowa

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

ul. Miodowa 9

12 421 17 30

02-P choroby psychiczne

12- C całościowe zaburzenia rozwojowe

 

70

 

http://www.stowarzyszenie-rozwoju.eu/programy,95

 

2.

Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS”

ul. Rondo Mogilskie 1

12 393 12 07

01-U upośledzenie umysłowe

02-P choroby psychiczne

10- N choroby neurologiczne

 

35

http://www.emaus18.pl/

 

3.

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”

ul. Królowej Jadwigi 81

12 425 19 53

02-P choroby psychiczne

 

35

 

http://www.wtz81.pl/

4.

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”

ul. Górali 19

12 644 29 33

Wszystkie rodzaje niepełnosprawności

 

70

https://www.facebook.com/WTZGorali19/

 

5.

Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego

ul. Babińskiego 29

12 652 43 93

02-P choroby psychiczne (schizofrenia, zespól urojeniowy, depresyjny i psychoorganiczny)

 

40

 

http://old.babinski.pl/warsztaty-terapii-zajeciowej/

 

6.

Fundacja im. Brata Alberta

os. Dywizjonu 303

12 647 09 00

01-U upośledzenie umysłowe o różnej etiologii lub inne rodzaje niepełnosprawności

35

https://albert.krakow.pl/pl/66/Krakow

 

7.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków Nowa Huta

os. Wandy 18

12 685 57 90

Wszystkie rodzaje niepełnosprawności

38

https://www.wtz.krakow.pl

 

8.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków Nowa Huta

ul. Truskawkowa 4

12 681 04 77

Wszystkie rodzaje niepełnosprawności

 

25

 

https://pl-pl.facebook.com/wtztpd

 

9.

Dom Pomocy Społecznej

ul. Łanowa 43

12 296 80 08

01-U upośledzenie umysłowe wraz z towarzyszącymi sprzężeniami

02-P choroby psychiczne oraz choroby somatyczne

 

24

https://www.ceti.pl/lanowa/wtz/index.html

 

10.

Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym

os. Centrum C7

12 425 97 53

01-U upośledzenie umysłowe o różnej etiologii lub inne rodzaje niepełnosprawności

 

35

https://duszpasterskie.wordpress.com/

 

11.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

ul. Basztowa 3

12 423 32 36

01-U upośledzenie umysłowe o różnej etiologii lub inne rodzaje niepełnosprawności

 

40

 

https://pl-pl.facebook.com/wtzbasztowa3/

 

12.

Stowarzyszenie „Dobrej Nadziei”

ul. Za Torem 22

12 257 10 32

01-U upośledzenie umysłowe o różnej etiologii lub inne rodzaje niepełnosprawności

28

http://www.wtz.sdn.org.pl/

 

13.

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KLIKA” ul. Fatimska 41 a b, Estery 3

12 395 33 29

04-O choroby narządu wzroku w tym niewidome i słabowidzące

05-R upośledzenie narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich

 

 

48

http://www.klikakrakow.pl/

 

14.

Dom Pomocy Społecznej

ul. Cechowa 142

12 653 74 04

Wszystkie rodzaje niepełnosprawności

35

http://dpslanowa41.nazwa.pl/dpsl41/warsztat-terapii-zajeciowej/

 

 

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków