MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

KRYTERIUM DOCHODOWE

KRYTERIUM DOCHODOWE

obowiązujące od września 2023 do listopada 2023 roku wynosi:

 

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi                                 3 502,88 zł

(tj. 50% przeciętnego wynagrodzenia)

 

Kryterium dochodowe w przypadku osoby samotnej wynosi               4 553,74 zł

(tj. 65% przeciętnego wynagrodzenia)

 

Przeciętne wynagrodzenie obowiązujące wynosi 7 005,76 zł brutto.

 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego w zadaniu dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego w zadaniach dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie nie przysługuje.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM
od września 2023 do listopada 2023 roku wynosi:

 

Dla osób posiadających:

 

znaczny stopień niepełnosprawności,                                              

I grupę inwalidzką lub                                                                                                                2 101,00 zł

całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

orzeczenie o niepełnosprawności – dzieci do 16 roku życia                                            2 101,00 zł

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

umiarkowany stopień niepełnosprawności  

II grupę inwalidzką lub                                                                                                               1 891,00 zł

całkowitą niezdolność do pracy

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

lekki stopień niepełnosprawności  

III grupę inwalidzką lub                                                                                                              1 751,00 zł

częściową niezdolność do pracy

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym jw. ) mogą ubiegać się o dofinansowanie dla opiekuna, które wynosi:                                 1 401,00 zł 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dla osoby zatrudnionej w Zakładzie Pracy Chronionej, bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności dofinansowanie wynosi:                                                                     1 401,00 zł 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2020-01-16
Data aktualizacji: 2023-09-06
Powrót