MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

KRYTERIUM DOCHODOWE

KRYTERIUM DOCHODOWE

obowiązujące od marca 2024 do maja 2024 roku wynosi:

 

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi                                 3 770,18 zł

(tj. 50% przeciętnego wynagrodzenia)

 

Kryterium dochodowe w przypadku osoby samotnej wynosi               4 901,23 zł

(tj. 65% przeciętnego wynagrodzenia)

 

Przeciętne wynagrodzenie obowiązujące wynosi 7 540,36 zł brutto.

 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego w zadaniu dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego w zadaniach dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie nie przysługuje.

 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM
od marca 2024 do maja 2024 roku wynosi:

 

Dla osób posiadających:

 

znaczny stopień niepełnosprawności,                                              

I grupę inwalidzką lub                                                                                                                2 262,00 zł

całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji

________________________________________________________________________________________________

orzeczenie o niepełnosprawności – dzieci do 16 roku życia                                            2 262,00 zł

________________________________________________________________________________________________

umiarkowany stopień niepełnosprawności  

II grupę inwalidzką lub całkowitą niezdolność do pracy                                                 2 035,00 zł

 

________________________________________________________________________________________________

lekki stopień niepełnosprawności                   
III grupę inwalidzką lub częściową niezdolność do pracy                                                1 885,00 zł

 

________________________________________________________________________________________________

Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym jw. )
mogą ubiegać się o dofinansowanie dla opiekuna, które wynosi:                                 1 508,00 zł 

________________________________________________________________________________________________

Dla osoby zatrudnionej w Zakładzie Pracy Chronionej, bez względu na posiadany stopień
niepełnosprawności dofinansowanie wynosi:                                                            1 508,00 zł                                

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2020-01-16
Data aktualizacji: 2024-03-01
Powrót