MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O nas

Dział Rewitalizacji Społecznej

 

Kierownik: Marcin Dziurok

tel. 603-039-026

ul. Brogi 26 , 31-431 Kraków

e-mail: pal@mops.krakow.pl

 

Do zadań Działu należy:

1. Prowadzenie pracy socjalnej metodą środowiskową w odniesieniu do społeczności terytorialnych oraz społeczności kategorialnych, ukierunkowanej na rozwój lokalny i osiąganie trwałej zmiany, poprawiającej sytuację życiową mieszkańców, w tym:

a) diagnozowanie potrzeb, problemów oraz zasobów społeczności lokalnych,

b) tworzenie koalicji  i partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej,

c) tworzenie planu działania i struktury zmiany z wykorzystaniem narzędzi modelu organizowania społeczności lokalnej w szczególności:  partnerstwa, kampanii społecznych, informacji obywatelskiej, projektów socjalnych oraz jego realizacja,

d) wspieranie, podtrzymywanie aktywności i zaangażowania mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji na rzecz poprawy sytuacji w ich miejscu zamieszkania oraz rozwiązywania istniejących problemów;

e) rozwijanie w mieszkańcach poczucia przynależności do miejsca, w którym toczy się ich życie, - tworzenie wspólnot lokalnych, poprzez odbudowywanie więzi społecznych oraz współdziałanie, - mediowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych społeczności lokalnej,

f) prowadzenie działań prewencyjnych, interwencyjnych oraz wspierających we współpracy z innymi pracownikami Ośrodka, w szczególności z terenowymi pracownikami socjalnymi oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami m.in. poprzez inicjowanie lokalnych partnerstw, budowanie sieci współpracy.

2. Organizacja i prowadzenie wolontariatu:

udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw; życiowych osób i rodzin oraz dostępnych form pomocy.

3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw; życiowych osób i rodzin oraz dostępnych form pomocy.

 

W ramach Działu funkcjonują Programy Aktywności Lokalnej:

- Streetwork
- Ugorek
- Stare Podgórze/ Zabłocie
- Na Olszy
- Mistrzejowice/ Złota Jesień
- Zesławice i Kantorowice
- Na Skarpie
- Na Żabińcu
- Prokocim
- Znaczenie Rodziny
- Wróżenice

Więcej w zakładce "Gdzie jesteśmy”.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2017-08-17
Data aktualizacji: 2023-05-12
Powrót