Programy z budżetu państwa rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

flagi i godło

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje następujące programy finansowane lub współfinansowane:

 


Z BUDŻETU PAŃSTWA

Program pn. „Posiłek w szkole i w domu” 

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” 2024
polegające na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa  w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” 2023

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” 2023
na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” 2023
na wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków lub nagród.

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” 2023
na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” EDYCJA 2022
na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki.

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”
na wyposażenie mieszkania chronionego wspieranego.

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”
na funkcjonowanie i dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z kierowaniem osób do rodzinnego domu pomocy

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”
na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” 
na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” EDYCJA 2021
na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki.

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I na realizację inwestycji pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie”.

„Wsparcie finansowe realizacji zadania pomocy społecznej z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”

 

 


Z FUNDUSZU PRACY

Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

Program pn. „Asystent rodziny w 2023 roku”

Program pn. „Asystent rodziny na rok 2022”

Program pn. „Asystent rodziny na rok 2021”

 


Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”

Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”

Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Program pn. „Usługa asystenta  osoby niepełnosprawnej”

 


Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Program pn. „Zajęcia Klubowe w WTZ”

Program pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami”

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Program „Samodzielność - Dostępność - Mobilność!” - Dostępne mieszkanie

Program „Samodzielność - Dostępność - Mobilność!” - Mieszkanie dla absolwenta


 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2022-01-14
Data aktualizacji: 2024-03-07
Powrót