Zostań rodziną zastępczą rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wsparcie dla rodzin niezawodowych

Wsparcie merytoryczne

 • pomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • pomoc psychologiczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców  zastępczych, dzieci biologicznych rodziców zastępczych
 •  
 • grupa wsparcia z elementami socjoterapii dla młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej,
 • warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
 • szkolenia dla nowoutworzonych rodzin zastępczych o tematyce prawnej i psychologicznej w zakresie pieczy zastępczej,
 • tematyczne szkolenia psychoedukacyjne dla rodzin zastępczych zgodnie z ich potrzebami,
 • organizacja czasu wolnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

Wsparcie finansowe

 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości: 1054 zł miesięcznie dla rodzin niezawodowych oraz 694 dla rodzin spokrewnionych;
 • dodatek w wysokości 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Powyższe świadczenia i dodatki przysługują rodzinie zastępczej, również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej  oraz uczy się.

Rodzina zastępcza może również otrzymać:

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania;
 • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
 • świadczenie na pokrycie  kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego.

Rodziny mogą spotykać się podczas okolicznościowych imprez, organizowanych przez MOPS np. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2017-07-07
Data aktualizacji: 2019-03-26
Powrót