Zostań rodziną zastępczą rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wsparcie dla rodzin zawodowych

Wsparcie dla rodzin zawodowych

 

Wsparcie merytoryczne


•    wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
•    bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje rodzin (zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami),
•    poradnictwo i terapia dla rodzin zastępczych  i ich dzieci jak również dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
•    poradnictwo mające na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalania zawodowego,
•    zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 
 

Wsparcie finansowe


Zawodowej rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko  przysługuje:
•    świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania  dziecka w kwocie 1 189,00 zł/miesięcznie,
•    w przypadku, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje również dodatek w kwocie 239,00 zł/miesięcznie.
Dodatek w kwocie nie niższej niż 239,00 zł przysługuje  również gdy dziecko zostaje umieszczone w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
Rodzina zastępcza zawodowa ma prawo również do 30 dni kalendarzowych płatnego urlopu wypoczynkowego.
Rodziny mogą spotykać się podczas okolicznościowych imprez, organizowanych przez MOPS np. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2017-07-07
Data aktualizacji: 2022-10-28
Powrót