MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych - Centrum Administracyjne nr 2 w Krakowie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  • Julia Szablowska email: iodo@centrumadministracyjnenr2.pl

Administrator Danych Osobowych - Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 2

  • Bożena Kozera, tel. 12 644-51-70, email:dyrektor@centrumadministracyjnenr2.pl

Administratorem Systemów Informatycznych

  • Sławomir Mołoko, email:dex85@o2.pl

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - FACEBOOK

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach subskrypcji naszego fanpage`a na Facebooku poprzez wybranie opcji „Lubię to” lub „Obserwuj” oraz publikowania przez Państwa komentarzy pod postami na naszym profilu, a także wymiany korespondencji w aplikacji Messenger jest Centrum Administracyjne Nr 2, z siedzibą w Krakowie na Os. Szkolnym 27, 31-977 Kraków.
Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: sekretariat@centrumadministracyjnenr2.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 644-51-70.
Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem na nasz fanpage lub przesłaniem wiadomości.
Dane osobowe tj. dane identyfikujące Państwa profil (imię, nazwisko, inne dane udostępnione na profilu), wizerunek, treść Państwa komentarzy oraz rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger przetwarzane są w celach:

  • prowadzenia fanpage`a,
  • wymiany korespondencji.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych będą:

  • właściciel portalu społecznościowego Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy,
  • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Administratora.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe zbierane w związku z tym, że subskrybują Państwo nasz fanpage będą przetwarzane do czasu anulowania subskrypcji naszego profilu przez Państwa. Informacje zawarte w udostępnionych przez Państwa komentarzach będą dostępne do czasu usunięcia ich przez Państwa. Natomiast dane znajdujące się w wiadomościach prywatnych są przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na Facebook’u.
Gromadzone przez Facebook Państwa dane osobowe, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka, dostępnym pod adresem: (https://pl-pl.facebook.com/legal/terms).

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo:
1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości przeglądania fanpage`a, pozostawiania komentarzy lub kontaktu z Administratorem za pomocą aplikacji Messenger.
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Meta Platforms Ireland Ltd. są dostępne na stronie internetowej: https://www.facebook.com/about/privacy

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-04-24
Data aktualizacji: 2023-04-24
Powrót