MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Prawo - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul Rozrywka 1

DPS Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1

Zarządzenie nr 48/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.01.2017 w sprawie zmiany zarządzenie Nr 974/2014 w sprawie zatwierdzenia programu pn. System wsparcia osoby uzależnionej - mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, w celu wzmocnienia działań terapeutyczno - rehabilitacyjnych.

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1

Zarządzenie nr 586/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2022 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała nr LXXI/2001/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-02-24
Data aktualizacji: 2023-02-24
Powrót