MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”

flagi i godło

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ZADANIE: USŁUGA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

DOFINANSOWANIE: 1 863 522 zł

CAŁKOWITY KOSZT : 2 311 522 zł

 

Głównym celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich potrzeby autonomii i minimalizując poziom alienacji społecznej.

Realizacja zadania umożliwi osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z prawa do niezależnego życia, ogranicza skutki niepełnosprawności, stymuluje osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności. W szczególności dotyczy to tworzenia warunków sprzyjających korzystaniu przez osoby z niepełnoprawnościami z różnorodnych usług świadczonych na poziomie lokalnej społeczności (wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, programów zdrowotnych, rehabilitacji medycznej) z uwzględnieniem szczególnych wymagań i potrzeb wynikających ze specyfiki stanu zdrowia.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne do ww. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) oraz dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta w 2023 roku polegają w szczególności na pomocy w:

wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,

wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez niego miejsca,

załatwianiu spraw urzędowych,

korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do/z placówki oświatowej.

W wyniku realizacji zadania asystencją osobistą zostanie objętych co najmniej 280 osób z niepełnosprawnościami, na rzecz których zostanie wykonanych 44 194 godzin usług.

Zgłoszenia do Programu można składać w Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwej według miejsca zamieszkania wnioskodawcy: https://mops.krakow.pl/212366,artykul,znajdz_filie.html

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-02-24
Data aktualizacji: 2023-08-08
Powrót