MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom

projekty unijne i regionalne

 

Nasza placówka realizowała grant pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1, w związku z epidemią wirusa COVID-19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1, w związku z zagrożeniem i skutkami
COVID-19.

Wartość grantu wyniosła 247 386,96 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 37 108,04 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu planowanym efektem było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
i pracowników Domu Pomocy Społecznej w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez:

zapewnienie każdemu pracownikowi Domu środków ochrony bieżącej (rękawiczki, środki
do dezynfekcji) oraz – na wypadek stwierdzenia w Domu przypadku COVID-19 – środków ochrony wzmożonej (m.in. kombinezony, gogle, maseczki FFP-3),
zapewnienie pracownikom i mieszkańcom, środków pozwalających na monitorowanie
czy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że dany mieszkaniec/pracownik Domu może być zarażony wirusem SARS-CoV-2 (termometry),
zapewnienie odpowiednich do struktury organizacyjnej Domu, urządzeń i wyposażenia umożliwiających podejmowanie stosownych działań o charakterze profilaktycznym
w związku z epidemią COVID-19,
zapewnienie niezbędnego sprzętu pozwalającego na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie Domu, w razie pojawienia się przypadku zachorowania na tą chorobę.
przygotowanie dwóch 1 - osobowych pokoi z łazienkami do spełniania funkcji pomieszczeń przejściowych/kwarantannowych o charakterze izolacyjnym, dla mieszkańców powracających ze szpitala lub nowoprzyjętych,
przygotowanie mieszkania dla części personelu Domu w celu odbycia
kwarantanny w przypadku zagrożenia lub zarażenia wirusem SARS-CoV-2,
tymczasowe odizolowanie personelu Domu w lokalu mieszkalnym poza Domem, na okres
do zakończenia przygotowania stosownego pomieszczenia przeznaczonego na ten cel
na terenie Domu, w celu odbycia kwarantanny w przypadku zagrożenia lub zarażenia wirusem SARS-CoV-2.


Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany był
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu było Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2022-07-29
Data aktualizacji: 2022-07-29
Powrót