MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy

flagi i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY

FUNKCJONOWANIE I DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONOSZONYCH PRZEZ GMINĘ W ZWIĄZKU Z KIEROWANIEM OSÓB DO RODZINNEGO DOMU POMOCY

 

DOFINANSOWANIE: 69 765 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 336 000 zł

 

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta, polegającego na zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnym domu pomocy przy ul. Źródlanej 15 w Krakowie.

Celem przyznania środków jest dofinansowanie kosztów, jakie gmina ponosi w związku
z kierowaniem do rodzinnego domu pomocy osób niesamodzielnych ze względu na wiek, dla zapewnienia im wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z ich wieku i stanu zdrowia, w ramach usług świadczonych w rodzinnym domu pomocy.

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie mogą być wydatkowane na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 ustawy.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2022-04-14
Data aktualizacji: 2022-04-14
Powrót