Kontakt rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sekcja Projektów

Adres: ul. Rakowicka 21/4, 31-061 Kraków
E-MAIL sp@mops.krakow.pl
Symbol SP
Kierownik

Łukasz Hobot

Telefon

Do zadań Sekcji należy:

1) poszukiwanie oraz gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych z programów i funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań MOPS;

2) dokonywanie analiz możliwości wykorzystania środków finansowych w ramach programów i funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań MOPS, we współpracy z komórkami organizacyjnymi MOPS;

3) opracowywanie projektów, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi MOPS,

4) opracowywanie dokumentacji oraz harmonogramów realizacji zatwierdzonych projektów;

5) zarządzanie projektami, realizacja zadań wynikających z projektów oraz rozliczanie projektów;

6) weryfikowanie wniosków dotyczących zatrudniania pracowników do realizacji projektów;

7) realizacja wytycznych krajowych i unijnych w zakresie informacji i promocji, realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, zasady równości szans kobiet
i mężczyzn oraz wdrażania polityk horyzontalnych.

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Powrót