MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dział Informacji i Obsługi ( ID 1 )

Adres: os. Teatralne 24, 31-946 Kraków
E-MAIL id@mops.krakow.pl
Symbol ID 1
Kierownik

Bożena Hibbert

Telefon
Fax

Dział Informacji i Obsługi realizuje zadania w obszarach działania Filii Nr 1, Filii Nr 9 oraz Działu Pomocy Bezdomnym.

 

Dział Informacji i Obsługi realizuje następujące zadania w obszarze działania wymienionych wyżej komórek organizacyjnych w szczególności:

1) udzielanie klientom informacji w sprawach pomocy społecznej, oraz organizacji pracy MOPS, przyjmowanie wniosków PFRON;

2) przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do MOPS i kierowanie ich do właściwego Zespołu / Działu po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy;

3) wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym;

4) obsługa systemu informatycznego OU POMOST STD oraz innych systemów informatycznych niezbędnych do realizacji zadań;

5) prowadzenie obowiązujących rejestrów;

6) wydawanie i obsługa kart przepłaconych;

7) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty dla mieszkańców obszaru objętego działaniami Filii Nr 1 i Filii nr 9;

8) przygotowywanie i obsługa dokumentów księgowych dotyczących zadań realizowanych przez Filię Nr 1, Filię nr 9  i Dział Pomocy Bezdomnym;

9) prowadzenie bieżącej analizy wydatkowanych środków i przedstawianie analiz Kierownikowi Filii / Działu Pomocy Bezdomnym w szczególności w zakresie wykonania planów finansowych i rzeczowych, także na jego wniosek;

10) sporządzanie w terminie wymaganej sprawozdawczości (w tym monitoringu) z pracy Filii / Działu Pomocy Bezdomnym;

11) obsługa kancelaryjna Filii i Działu Pomocy Bezdomnym;

12) koordynacja obsługi Filii i Działu Pomocy Bezdomnym w zakresie spraw gospodarczych oraz personalnych w tym obsługa biletów komunikacji miejskiej dla celów służbowych;

13) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pomocy społecznej objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;

14) przygotowywanie i dostarczanie list do realizatorów świadczeń przyznanych w formie niepieniężnej.

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Powrót