MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dział Organizacyjny

Adres: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
E-MAIL do@mops.krakow.pl
Symbol DO
Kierownik

Wioletta Zielińska

Telefon
Fax

Do zadań Działu należą:

1) sprawy organizacji i funkcjonowania MOPS, a w szczególności:

a) ewidencja, dystrybucja i przechowywanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów normatywnych, procedur wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie wynikającym z działalności MOPS;

b) kontrola terminowości realizacji uchwał Rady Miasta Krakowa, zarządzeń i poleceń służbowych Prezydenta Miasta Krakowa, poleceń służbowych Dyrektora Magistratu, zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora MOPS, oraz korespondencji w zakresie, w jakim Dział prowadzi obsługę kancelaryjną MOPS;

c) sporządzanie informacji o zmianach w przepisach prawa stanowionego oraz prawa lokalnego, mających istotne znaczenie dla funkcjonowania MOPS;

2) organizowanie archiwizacji dokumentacji wytworzonej w MOPS oraz gromadzenie i przechowywanie jej w archiwum zakładowym;

3) obsługa kancelaryjna MOPS z wyłączeniem zadań w zakresie obsługi kancelaryjnej, o których mowa w § 27 ust.2, § 32 ust.1 pkt 3, § 33 ust.1 pkt 3 i ust.2 § 37, § 40, § 41 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego MOPS.

4) prowadzenie sekretariatów Dyrektora i Zastępców Dyrektora;

5) koordynowanie organizacji pogrzebów zleconych przez MOPS na podstawie ustawy, o której mowa w § 2 pkt 1;

6) wypłacanie wynagrodzenia przyznanego przez sąd z tytułu sprawowania opieki;

7) realizowanie zadań MOPS określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1167);

8) organizowanie udostępniania przez MOPS informacji publicznej na wniosek na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z Dz. U. z 2015. poz. 2058 z późn. zm.);

9) planowanie, koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności realizowanych przez MOPS w zakresie określonym w przepisach prawa miejscowego Gminy Miejskiej Kraków;

10) koordynowanie zadań MOPS związanych z przeciwdziałaniem i likwidacją skutków zdarzeń powodujących sytuacje kryzysowe;

11) organizowanie i realizowanie polityki bezpieczeństwa informacji MOPS we współpracy z Sekcją Informatyzacji oraz Administratorem Bezpieczeństwa Informacji;

12) organizowanie przekazywania zadań i dokumentów osób zwalniających stanowiska kierownicze i samodzielne w MOPS;

13) prowadzenie  biblioteki;

14) informowanie komórek organizacyjnych MOPS o zmianach w prawie mających wpływ na funkcjonowanie MOPS oraz realizowanych zadań

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Ewa Szczypczyk-Ścisło
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Powrót