Placówki opiekuńczo-wychowawcze

placówki opiekuńczo-wychowawcze – gdy nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, rodzinnego, specjalistyczno - terapeutycznego lub socjalizacyjnego. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Nazwa Kategoria
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego
Żmiąca 144 34-603 Ujanowice
Placówki opiekuńczo-wychowawcze Pokaż na mapie
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego
Rajska 10/6 31-124 Kraków
Placówki opiekuńczo-wychowawcze Pokaż na mapie
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki
ul. Piekarska 4 31-067 Kraków
Placówki opiekuńczo-wychowawcze Pokaż na mapie
Lista Twoich koszyków
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych