MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Terapia Uzależnień - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1

Proces terapeutyczny obejmuje:

 

  • Zebrania społeczności  mieszkańców które odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. Ich celem jest wzmacnianie funkcjonowania w rolach społecznych i branie odpowiedzialności.
  • Terapię zajęciową realizowaną w ramach pracowni: plastycznej, botanicznej oraz teatralno - muzycznej.
  • Terapię dnia codziennego  przygotowującą do większej samodzielności.
  • Terapię indywidualną  podczas której omawiane są postępy oraz pojawiające się trudności. Analizowane są stany emocjonalne, system przekonań, sposoby myślenia itp.
  • Zajęcia terapii grupowej  mają na celu przybliżyć problematykę związaną z uzależnieniem oraz rozpoznaniem wzorców funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców.
  • Rehabilitację neuropsychologiczną – RehaCom  ( zestaw programów treningowych służących komputerowo wspomaganej rehabilitacji chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych. Celem jest poprawa sprawności dla wszystkich rodzajów zaburzeń procesów poznawczych. Trudność zadania jest dostosowywana do możliwości chorego).
  • Rehabilitację ruchową która obejmuje zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia przez mieszkańca możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

 

Mieszkaniec uczestniczy we wszystkich lub w wybranych elementach Programu Readaptacji. Indywidualizacja oddziaływań odbywa się w ramach ustaleń Zespołu Interdyscyplinarnego, którego działania poddawane są regularnej superwizji.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-02-20
Data aktualizacji: 2023-02-20
Powrót