MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zasady kierowania i przyjmowania - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41

Zasady kierowania i przyjmowania do Domu Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Do Domu kieruje się na podstawie:

1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego, wniosek może także zgłosić ośrodek pomocy społecznej.

2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej własciwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Przed przyjęciem do Domu pracownik socjalny Domu ustala aktualną sytuację osoby skierowanej, w miejscu jej zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu do Domu.

Zobacz na stronie BIP Miasta Krakowa stosowną procedurę kierowania do domu pomocy społecznej.
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-01-25
Data aktualizacji: 2023-02-14
Powrót